Inici

Conferència Xavier Laborda Gil : Una conferencia gratuita

El professor Xavier Laborda Gil, de la Universitat de Barcelona, ha ofert la conferència titulada Una conferencia gratuita, el passat divendres 13 de març. Aquesta ha estat la segona conferència dins del Seminari “Coloquio, léxico y pragmática: variaciones sobre el uso del lenguaje”, organitzat pel GIML amb la col·laboració del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida.

 

 

Noves incorporacions al GIML

La Júlia Cardona, alumna de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, i la Vanessa Escolano, alumna de la Facultat de Lletres, s’han incorporat com a becàries al nostre grup de recerca.

Benvingudes!

Conferència Julia Sanmartín  Hablemos de argot: las palabras del talego

La professora Julia Sanmartín de la Universitat de València ha ofert la conferència Hablemos de argot: las palabras del talego, al Seminari “Coloquio, léxico y pragmática: variaciones sobre el uso de la lengua” celebrat el 27 de novembre. Aquest seminari ha estat organitzat pel GIML  amb la col·laboració del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida.

XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

La professora Rosa Maria Mateu i la doctoranda Yolanda Capdevila han presentat dos pòsters al XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura “Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital”, que s’ha celebrat del 19 al 21 de novembre a la Universitat de València.

EL GIML A LA  UCM

El GIML ha participat en el  Seminari Iberoamericà ”Investigación sobre escritura

académica”, durant el 9 i 10 d’octubre a la Universidad Complutense de Madrid.

Aquest Seminari ha estat organitzat pel Grup de Recerca Didactext, de la UCM,

dirigit pel doctor Teodoro Álvarez.

Visita de la professora Mariane Gazaille

Durant els dies 7-11 de juliol la professora Mariane Gazaille, de la Université de Québec à Trois Rivères (UQTR), ha visitat el GIML. La professora Gazaille, resposable pedagògica dels programes de segones llengües de l’UQTR, col·labora amb el GIML en projectes sobre tecnologia i aprenentatge de llengües.

Tesi doctoral

El dia 4 de juliol la doctoranda Lirian Astrid Ciro va defensar la seva tesi doctoral “El léxico de la informática e Internet en el ámbito hispánico: descripción y estudio contrastivo” a la Universitat de Lleida, dirigida per la dra. Neus Vila Rubio. Va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

Tesi doctoral

El dia 30 de juny la doctoranda Ester Rabasco Macías ha defensat la seva tesi doctoral “Traducción y descodificación y descodificación de “Réquiem” y “Poema sin héroe” de Anna Ajmátova” a la Universitat de Lleida, dirigida per la dra. Marta Giné Janer. Ha obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

 

XI Congreso Internacional de Lingüística General

Les professores Neus Vila Rubio i Lirian Astrid Ciro han presentat la comunicació “Hacia un glosario del léxico de la Informática y la Internet en español” al XI Congreso Internacional de Lingüística General, que s’ha celebrat dels dies 21 al 23 de maig a la Universidad de Navarra.

Congreso Internacional AESLA

Les professores Montserrat Casanovas i Rosa Mateu han presentat el pòster “El Proyecto InterSys: estudio de las transferencias lingüísticas en discurso académico de los estudiantes universitarios en España y en Québec”, elaborat conjuntament amb el professor Éric Poirier, de la Université de Québec à Trois Rivières, en el marc del projecte internacional InterSys. Normalisation terminologique des interférences systémiques en traduction de l’anglais au français et dans la didactique de la langue catalane.

 

 

I Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática

La professora Neus Vila ha format part del comitè científic del I Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática. El congrés, organitzat pel Grupo de Investigación GIEL i el Dpt. de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València, s’ha celebrat els dies 27 i 28  de febrer de 2014 a València.

 

Jornada d’Innovació Docent 2014

L’alumnat de quart curs de la Menció de Llengües Estrangeres i la prof. Montserrat Casanovas han presentat el pòster “Una experiència universitat-escola en la didàctica de l’anglès com a llengua estrangera” a la Jornada d’Innovació Docent, celebrada a la UdL el 6 de març de 2014. En el pòster s’exposa l’activitat d’innovació docent duta a terme en la matèria Didàctica i Disseny curricular de la llengua estrangera.