Inici

Conferència Roxana Fitch Romero : 18 años de coloquialismos en español en la red

La professora Roxana Fitch, lexicógrafa i autora de la web www.jergasdehablahispana.org, ha ofert la conferència titulada 18 años de coloquialismos en español en la red, el dijous 28 d’abril. Aquesta conferència ha estat organitzada pel GIML amb la col·laboració del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida.

 

 

 

Participació al seminari MIF “L’anglès, assignatura pendent de la formació de mestres?”

El dia 22 d’abril es va dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona el Seminari MIF “L’anglès, assignatura pendent de la formació de mestres?” La professora Montserrat Casanovas, junt amb les professores Cristina Escobar(UAB), Isabel Civera (UB) i Anna Vallbona (UVic), va presentar del document “La Formació inicial de Mestres a Catalunya en relació a l’anglès: On som? Cap a on volem anar?”, elaborat en el marc del Grup de Treball d’anglès del programa MIF del Consell Interuniversitari de Catalunya.34º Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)

Les professores Montserrat Casanovas i Olivia Nechita han presentat el pòster “Project CODI: Analysis of university students’ digital reading and writing habits” al 34th Congress AESLA, que s’ha celebrat del 14 al 16 d’abril a  la Universitat d’Alacant.

Giornate di Studio Internazionali IDENTITÀ; TOTALITARISMI E STAMPA

La professora Rosa Mateu Serra ha presentat la comunicació “Prensa, pragmática y contexto histórico:aproximación a los anuncios publicitarios en la vanguardia (1940)” a la Giornate di Studio Internazionali IDENTITÀ; TOTALITARISMI E STAMPA. Ricodifica linguistico-culturale dei madia di regime, que s’ha celebrat el 14 1 15 de gener a  la Università degli Studi di Palermo.

Entrevista a la Dr. Montserrat Casanovas

En el següent enllaç podeu consultar la entrevista publicada al Diari de l’Educació “Revolucionar la formació de mestres: de professors autòmats a autònoms”

http://diarieducacio.cat/revolucionar-la-formacio-dels-mestres-de-professors-automats-a-autonoms/

El GIML a la jornada de presentació  de l’INDEST

La Dr. Montserrat Casanovas exposa les línies d’investigació i els projectes actius del nostre grup de recerca a la jornada de presentació de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida.

Última sessió del Seminari: Building a teacher identity through methodology

En la tercera i última sessió del Seminari per als alumnes del Grau de Primària en Menció en Llengua Estrangera,  la professora Meritxell Domingo, de Helen Doron English School, presenta el workshop titulat My english apps.

 

Segona sessió del Seminari: Building a teacher identity through methodology

Continua el seminari per als alumnes del Grau de Primària en Menció en Llengua Estrangera. Les professores Sinead McLoughlin i Carme Escorcia, de Saint Peter’s School, presenten el workshop titulat Project-Based Learning.

Primera sessió del Seminari: Building a teacher identity through methodology

La professora Mariane Gazaille , de la Université du Québec à Trois-Rivières, presenta el workshop titulat Testing or Assessing: On the road to competency-based evaluation, als alumnes de Menció en Llengua Estrangera.

Seminari Octubre 2015

Durant aquest mes d’Octubre es durà a terme el seminari  Building teacher identity through methodology: ICT, projects and assessment, organitzat pel GIML, dins del projecte I+D+I “Identidades y culturas digitales en la educación lingüística” (EDU2014-57677-C2-2-R), amb la col·laboració de la Facultat d’Educació, Psciologia i Treball Social. Aquest seminari està distribuït en tres workshops els dies 7, 9 i 16 d’octubre, en els quals tres especialistes de diferents àmbits oferiran les seves experiències i coneixements, envers al tema.

Visita de la professora Mariane Gazaille

Nova visita de la professora Mariane Gazaille, de la Université de Québec à Trois Rivères (UQTR), del 4 al 11 d’octubre, a la Facultat d’Educació, Psciologia i Treball Social. La professora Gazaille, resposable pedagògica dels programes de segones llengües de l’UQTR, col·labora amb el GIML en projectes sobre tecnologia i aprenentatge de llengües.

Concessió de Projecte

En el marc de la convocatòria Proyectos  de I+D+I, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad (2014) s’ha concedit al GIML el projecte “Identidad y Cultura Digital en la Educación Lingüística” (EDU2014-57677-C2-2-R).  En ell hi participen les doctores Montserrat Casanovas (IP), Neus Vila i Rosa Mateu i la investigadora en formació (becaria predoctoral UdL), Yolanda Capdevila. Aquest és un projecte coordinat amb el dirigit pel doctor Daniel Cassany, de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Estada de recerca a la Université de Québec à Trois Rivières

La professora Montserrat Casanovas ha dut a terme del 25 d’abril al 9 de maig una estada de recerca a la Université de Québec à Trois Rivières en el marc del Programa MOB del projecte ARMIF “Millora de la qualitat docent dels estudiants de doble grau de la titulació d’infantil i primària mitjançant les eines digitals”, en el que coordina el subgrup de didàctica de les llengües.

Darreres contribucions del GIML

En els darrers dies han aparegut diverses contribucions de membres del grup en revistes especialitzades. Ho podeu consultar en els següents enllaços:

Montse Casanovas i  Georgina Rovira

Neus Vila i Lirian Ciro


Conferència Xavier Laborda Gil : Una conferencia gratuita

El professor Xavier Laborda Gil, de la Universitat de Barcelona, ha ofert la conferència titulada Una conferencia gratuita, el passat divendres 13 de març. Aquesta ha estat la segona conferència dins del Seminari “Coloquio, léxico y pragmática: variaciones sobre el uso del lenguaje”, organitzat pel GIML amb la col·laboració del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida.

 

 

Noves incorporacions al GIML

La Júlia Cardona, alumna de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social, i la Vanessa Escolano, alumna de la Facultat de Lletres, s’han incorporat com a becàries al nostre grup de recerca.

Benvingudes!

Conferència Julia Sanmartín  Hablemos de argot: las palabras del talego

La professora Julia Sanmartín de la Universitat de València ha ofert la conferència Hablemos de argot: las palabras del talego, al Seminari “Coloquio, léxico y pragmática: variaciones sobre el uso de la lengua” celebrat el 27 de novembre. Aquest seminari ha estat organitzat pel GIML  amb la col·laboració del Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Universitat de Lleida.

XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

La professora Rosa Maria Mateu i la doctoranda Yolanda Capdevila han presentat dos pòsters al XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura “Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital”, que s’ha celebrat del 19 al 21 de novembre a la Universitat de València.

EL GIML A LA  UCM

El GIML ha participat en el  Seminari Iberoamericà ”Investigación sobre escritura

académica”, durant el 9 i 10 d’octubre a la Universidad Complutense de Madrid.

Aquest Seminari ha estat organitzat pel Grup de Recerca Didactext, de la UCM,

dirigit pel doctor Teodoro Álvarez.

Visita de la professora Mariane Gazaille

Durant els dies 7-11 de juliol la professora Mariane Gazaille, de la Université de Québec à Trois Rivères (UQTR), ha visitat el GIML. La professora Gazaille, resposable pedagògica dels programes de segones llengües de l’UQTR, col·labora amb el GIML en projectes sobre tecnologia i aprenentatge de llengües.

Tesi doctoral

El dia 4 de juliol la doctoranda Lirian Astrid Ciro va defensar la seva tesi doctoral “El léxico de la informática e Internet en el ámbito hispánico: descripción y estudio contrastivo” a la Universitat de Lleida, dirigida per la dra. Neus Vila Rubio. Va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

Tesi doctoral

El dia 30 de juny la doctoranda Ester Rabasco Macías ha defensat la seva tesi doctoral “Traducción y descodificación y descodificación de “Réquiem” y “Poema sin héroe” de Anna Ajmátova” a la Universitat de Lleida, dirigida per la dra. Marta Giné Janer. Ha obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

 

XI Congreso Internacional de Lingüística General

Les professores Neus Vila Rubio i Lirian Astrid Ciro han presentat la comunicació “Hacia un glosario del léxico de la Informática y la Internet en español” al XI Congreso Internacional de Lingüística General, que s’ha celebrat dels dies 21 al 23 de maig a la Universidad de Navarra.

Congreso Internacional AESLA

Les professores Montserrat Casanovas i Rosa Mateu han presentat el pòster “El Proyecto InterSys: estudio de las transferencias lingüísticas en discurso académico de los estudiantes universitarios en España y en Québec”, elaborat conjuntament amb el professor Éric Poirier, de la Université de Québec à Trois Rivières, en el marc del projecte internacional InterSys. Normalisation terminologique des interférences systémiques en traduction de l’anglais au français et dans la didactique de la langue catalane.

 

 

I Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática

La professora Neus Vila ha format part del comitè científic del I Congreso Internacional sobre la enseñanza de la gramática. El congrés, organitzat pel Grupo de Investigación GIEL i el Dpt. de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València, s’ha celebrat els dies 27 i 28  de febrer de 2014 a València.

 

Jornada d’Innovació Docent 2014

L’alumnat de quart curs de la Menció de Llengües Estrangeres i la prof. Montserrat Casanovas han presentat el pòster “Una experiència universitat-escola en la didàctica de l’anglès com a llengua estrangera” a la Jornada d’Innovació Docent, celebrada a la UdL el 6 de març de 2014. En el pòster s’exposa l’activitat d’innovació docent duta a terme en la matèria Didàctica i Disseny curricular de la llengua estrangera.