Transferència del coneixement

Pel que fa a les activitats de transmissió del coneixement:, el grup col·labora, en diferents nivells, amb diversos agents socials, desenvolupant accions com ara:

  • Accions de difusió i formació per a difondre els resultats de la recerca duta a terme. Així, per exemple, s’han dissenyat diferents accions de formació per al professorat d’Educació Primària i Secundària en l’àmbit de la filologia i de la tecnologia aplicada a l’ensenyament de llengües. El curs 2007-2008 va constituir-se el que es va anomenar Seminari de Didáctica de la lengua y la literatura castellanas, integrat per professorat de Secundària i Universitat de l’àmbit de la llengua i la literatura castellanes, amb l’objectiu d’incrementar les relaciones entre ambdós col·lectius, i amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. Neus Vila i Rosa Mateu en formen part per part de l’àmbit universitari. El grup va mantenint reunions regulars i, fins al moment, ha organitzat tres Jornades focalitzades en diversos aspectes de la llengua i la literatura castellanes, celebrades el 2007, 2009 i 2011, totes elles celebrades a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. El novembre de 2010 es va celebrar el Congrés “Tonto el que no lea,: enseñar llengua y literatura castellanas en la era digital”. Paral·lelament, el grup organitza anualment conferències destinades als estudiants de 2n de batxillerat sobre les lectures obligatòries de Selectivitat. A partir d’octubre de 2011, aquest Seminari ha passat a denominar-se Equip ICE de Llengua i Literatura castellanes.
  • Col·laboració activa en projectes educatius de diferents escoles de Lleida en la gestió de les llengües pròpies i estrangeres. Es important en aquest aspecte destacar que s’ha articulat un treball en xarxa amb tres vèrtex: el grup de recerca, l’entorn escolar i els estudiants en formació, que també participa en activitats de recerca relacionades amb la qualitat del sistema educatiu respecte a l’ensenyament/aprenentatge de llengües.