Membres

El Grup d’Investigació Consolidat (2014 SGR 988) en Mediació Lingüística (GIML) és un grup de recerca interuniversitari, liderat per la Universitat de Lleida, que s’ocupa de l’estudi de la mediació lingüística entesa com el marc en el qual es desenvolupen processos i accions dirigits a resoldre ‘problemes’ lingüístics tals com la gestió de competències lingüístiques diverses, com l’elaboració i correcció del discurs, traducció, treballs d’edició, l’elaboració de diccionaris i vocabularis especialitzats, l’ensenyament de llengües, l’eficàcia de l’acte comunicatiu i les relacions llengua/cultura i llengua/societat. És també important la seva atenció a les qüestions relacionades amb l’aplicació de les TIC a aquesta gestió. Finalment, el grup manté el seu vessant de treball historiogràfic en relació amb les idees lingüístiques de l’àmbit hispànic, que es va iniciar en una etapa anterior1.

El grup està conformat per investigadores de la Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili. Col·labora i manté activitats conjuntes amb grups de diferents universitats estrangeres, com la Universidad de Antioquia (Medellín, Colòmbia), la Western Michigan University (USA), la Université de Québec à Trois Rivières (Canadà) i la Sorbonne-Nouvelle (França).

1 Entre 2000 i 2009 el grup es va denominar “Grup de recerca en lingüística i literatura Samuel Gili Gaya”, en homenatge al filòleg i acadèmic lleidatà. I en van formar part, com a responsables de les línies de recerca literàries, Lola González (UdL), Marcelino Jiménez (UB) i Assunta Polizzi (Università di Palermo).

 

 

 

Dra. Neus Vila Rubio (Investigadora Responsable)
e-mail: n.vila@filcef.udl.cat
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.


Dra. Montserrat Casanovas Català
e-mail: m.casanovas@didesp.udl.cat
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida. Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida.


Dra. Rosa Mª  Mateu Serra
e-mail: R.M.Mateu@filcef.udl.cat
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida. Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica  de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.Anna Mª Serrano Gimenez
e-mail: anna.serrano@didesp.udl.cat
Llicenciada en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida.


Dra. Marta Giné Janer
e-mail: mgine@ficef.udl.cat
Doctora en Filologia per la Universitat de Barcelona. Catedràtica de la Universitat de Lleida (UdL).
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica  de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.


Dra. Olalla Martínez Oronich
e-mail: olalla@filcef.udl.cat
Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Lleida.
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica  de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida.


Lirian Astrid Ciro
e-mail: lirianastrid@gmail.com
Doctora en la Construcción Europea: Sociedad, Cultura, Derecho y Educación per la Universitat de LLeida.
Professora a la Universidad del Valle, Cali (Colombia).

 


Yolanda Capdevila Tomàs
e-mail: y.capdevila@didesp.udl.cat
Diplomada en Magisteri-Especialitat Llengua Estrangera. Màster en Llengües Aplicades i Màster en Psicopedagogia.
Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat  d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida.